Księżyc zbliża się do pełni, która będzie 13.V o godz. 06:51.

Gwiazdy


Gwiazdy powstają z międzygwiezdnych obłoków wodoru i helu, które skupiają się pod wpływem własnej siły ciążenie. Po zgromadzeniu się odpowiedniej ilości materiału, któremu towarzyszy ciągły wzrost temperatury, zostają uformowane protogwiazdy. Emitują one promieniowanie podczerwone, są bardzo gorące na skutek tarcia zawartego w niej materiału i jego ciśnienia, ale jeszcze nie zachodzą w nich żadne reakcje jądrowe. Dopiero po przekroczeniu określonej masy i temperatury (10 milionówoC), jądro protogwiazdy zaczyna produkować energię w procesie syntezy jądrowej. Synteza jąder wodoru i helu jest więc podstawowym procesem zachodzącym w większości gwiazd.
W czasie reakcji wyzwalane są niewybrażalne ilości energii, która jest emitowana na zewnątrz kuli w postaci światła i ciepła.

Nie wszystkie gwiazdy są jednakowe. Zależnie od rozmiarów obłoków gazowych, z których powstały, wyróżnia się: masywne i niezbyt masywne gwiazdy. Masa gwiazdy decyduje nie tylko o jej mocy promieniowania, temperaturze powierzchniowej i barwie, ale także o długości życia. Gwiazdy żyją dzięki temu, że spalają znajdujące się w niej zasoby wodoru, przekształcając je w hel.

Gwiazda jest to więc obiekt, który świeci własny światłem dzięki wytwarzaniu energii, na skutek zachodzących w jej wnętrzu reakcji termojądrowych. Różni to gwiazdy od planet, komet i meteoroidów. Wszystkie te ciała świecą, bowiem nie światłem własnym, lecz odbitym z pobliskiej gwiazdy.

 
Copyright Š 2006 NOSTRUS.PL Wszystkie prawa zastrzeżone                   PrUcEk STUDIO