Księżyc zbliża się do pełni, która będzie 13.V o godz. 06:51.

Pierwsze odkrycia

Początki zainteresowań kosmosem sięgają starożytnej Grecji.
Około 300 lat przed naszą erą ustalono, że Ziemia jest okrągła i wszystkie ciała niebieskie krążą wokół niej.
W II wieku p.n.e. Hipparch (gr. uczony, opracował teorię rocznego ruchu Słońca, Księżyca i obliczył odległość tych ciał od Ziemi) stworzył katalog gwiazd i obliczył odległość Księżyca od Ziemi.
Około 300 lat później Ptolemeusz Klaudiusz zbudował model Wszechświata oparty na danych zgromadzonych przez Hipparcha i twierdził, że wszystko krąży wokół Ziemi. Taki model Wszechświata obowiązywał przez kolejne 1000 lat.
Dopiero Mikołaj Kopernik (1473-1543) udowodnił, że to Ziemia krąży wokół Słońca. Kolejne obserwacje potwierdziły tę teorię.
Johannes Kepler (1571-1630) sformułował pierwszą teorię ruchu planet, natomiast Galileusz (1564-1642) zbudował pierwszy teleskop astronomiczny.
Izaak Newton (1642-1727) stworzył teorię, która zakładała, że wszystkie planety, poruszają się po orbitach i utrzymują się na nich dzięki sile grawitacji Słońca.
Od połowy XVIII wieku pojawiło się wiele nowych wynalazków pozwalających astronomom na prowadzenie dokładniejszych badań. Teoria Newtona pozwoliła na obliczenie orbity planet, księżyców i komet.
Edmond Halley(1656-1742) potwierdzając tą teorię przewidział, że obok Ziemi przeleci znów jakaś kometa. Gdy tak się stało od razu nazwano ją jego imieniem.
Dzięki nowym i silniejszym teleskopom możliwe było patrzenie coraz dalej w kosmos. W 1781 William Herschel odkrył planetę Uran.
Dzięki dwóm osobom - Robertowi Kirchhoffowi i Robertowi Bunsenowi, którzy wynaleźli spektroskop udało się ustalić, że gwiazdy to kule gorących gazów, a planety nie posiadają własnego światła tylko odbijają je od Słońca.
Postać Alberta Einsteina (1879-1955) bardzo wpłynęła na rozwój badań nad kosmosem. Jego teoria względności została potwierdzona przy zaćmieniu Słońca w 1919 roku. Uważał, że Wszechświat wciąż się rozszerza.


Przez te wszystkie stulecia marzono o podróżach w kosmos. Udało się to dopiero w 1957 roku gdy Związek Radziecki wystrzelił pierwszego sztucznego satelitę. W 1961 Jurij Gagarin był pierwszym człowiekiem który znalazł się w kosmosie i okrążył Ziemię. Wkrótce Stany USA ogłosiły program załogowych lotów na Księżyc, nazwany Apollo. Jednak nie było to takie proste. Wymagało to stworzenia potężnych silników rakietowych, skomplikowanego oprogramowania, niezliczonej ilości badań. W 1968 roku załoga Apollo 8 okążyła Księżyc. Rok później - 20 lipca 1969 r. - po raz pierwszy człowiek wylądował na Księżycu. Byli to Neil Armstrong i Edwin Aldrin. Odbyło się jeszcze kilka lotów na Księżyc

 
Copyright Š 2006 NOSTRUS.PL Wszystkie prawa zastrzeżone                   PrUcEk STUDIO